Genel

Dünyanın Sonu ya da Yeni Tarım

By 3 Ocak 2019 No Comments

Son yıllarda tarımdaki teknoloji, (AgTech) tarım endüstrisinde hızlı bir değişime sebep oldu. 2015 yılında dünya çapında tarım endüstrisinin teknoloji yatırımı 4.6 Milyar dolara ulaştı ve bu 3 yıl önceydi. Halbuki kaynak kullanılabilirliğinin gelişimine potansiyel etkiye sahip nüfusumuz büyümeye devam ediyor. 2050 yılında 9.8 milyar insanın yaşayacağı dünyamızda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün raporuna göre bu nüfusun yaşamak için kullanacağı alan şuan olandan %5 fazla olması gerektiği halde bu nüfusun gıda ihtiyacını karşılaması için şuan var olandan %70 daha fazla gıdaya ihtiyaç olacak. Yine güncel çalışmalara göre, 2030 yılına kadar insanlığa yeterli miktarda gıda temin edebilmek için tarım endüstrisinin en az %60 büyümesi gerekiyor.

Peki bunu limitli su, toprak ve gıda üretimine rağmen nasıl mümkün kılabiliriz? Endüstrinin içindeki insanlar –çiftçiler, gıda üreticileri- tarımdaki dijital dönüşüm trendlerine sarılmalılar. Sürdürülebilir ve yükseltilebilir bir kaynak olarak teknolojinin kullanılmasıyla, tarımda yeni boyutlara ulaşabilir ve çiftçiliğe geleceğimiz için yeni bir form kazandırabiliriz.

Tarım Alanında Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Sensörler

Nesnelerin interneti, tarım endüstrisinin hikayesini tümüyle iyi bir yolla baştan yazabilir. Cisco’nun raporuna göre[1] tek başına sektörlerin nesnelerin internetine geçmesiyle yaklaşık olarak 14.4 trilyon dolarlık bir değer kazanılacaktır. Nesnelerin interneti, ekipman ve tarımsal materyallerde kullanılan sensörlerle bütün tarımsal kaynakların dağıtımını, denetlenmesini ve toplanmasını kolaylaştırıcı ve modernize edicidir.

Tarlaların stratejik noktalarına yerleştirilen sensörlerle birlikte görsel tanıma teknolojisi sayesinde çiftçiler dünyanın her yerinden kendi tarla ve mahsüllerini izleyebilecekler. Bu sensörler çiftçilere mahsülleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler verecek ve bu sayede mahsüllerdeki her türlü değişimden anında haberdar olabilecekler. Ben bitki yetiştirmekten çok anlayan birisi değilim ama eğer bitkinin beslenme ve sulamaya dair ne ihtiyacı olduğunu bana bildiren bir uygulama olursa ben kolaylıkla arka bahçemdeki bitkilerin hayatını sürdürmelerini sağlayabilirim. Nesnelerin interneti ve sensörler de tarımcılar için bunu yapacak fakat açıkcası daha geniş bir skalada en az israfla en fazla gıda nasıl elde edilecekse buna yönelik tavsiyeler bildiriyor olacak. Açıkcası bu, tarım endüstrisinin tam olarak ihtiyaç duyduğu şeydir.

Birçok alanda olduğu gibi tarımsal ekipmanlarda da teknolojinin kullanılması, makinelerin iyileştirilmesi ve daha işlevsel hale getirilmesi için kritik bir öneme sahiptir. Şu anda hassas tarım traktörleri ve buna benzer tarım araçları navigasyon ve sensor sistemleri ile üretiliyor. Üretilen bazı sensörler özellikle engebeli arazilerin atıl durumdan kullanılabilir hale gelmesi, hasat zamanında bu arazilerde fazlaca meydana gelen israfın giderilmesini sağlıyor. Bazıları, verim haritalaması ve hasat dökümanları oluşturup uygulama kabinine bilgiler sunuyor ve böylelikle maksimum düzeyde ürün edinimi sağlanıyor. Tüm sistem entegre bir şekilde çalışarak hasadı yapan traktörün elde edilen bilgiler doğrultusunda yönlendirilmesini sağlıyor.

 

 

 

Tarımda Dronelar

Geniş tarım havzalarında özellikle her noktaya temas etmek, her nokta hakkında bilgi edinmek ve her noktaya müdahalede bulunmak oldukça zordur ancak dijital tarım ile tarlalardaki her bir metrekareden maksimum verimi elde etmek adına tüm bu uygulamaları yapmak mümkün. Dünyada dijital tarım uygulamalarıyla üretime başlayan ülkelerde özellikle 3 tarımsal işi gerçekleştirmede dronelar kullanılmaktadır.

1-) Gübre ve tarla analizi yapmak için dronelar kullanılmaktadır. Ekim yapılmadan önce tarla üzerinde sahip olduğu sensörlerle tarlanın hangi noktasında hangi besleyici maddde ve elementler eksik dronelar bunu tespit ederek ekim yapacak olan makinaya bildirir. Ekim yapan makina gübre ekimi esnasında tarlanın ihtiyaç duyduğu kadar miktarı ihtiyaç duyulan alana bırakır. Ayrıca gübre ve tohum ekimi sonrası yine dronelar verimliliği ölçmek üzere uçuş yapıp sonuçları ekim makinasının bulutuna data olarak gönderirir ve bir sonraki ekim için kaynak oluşturur.

2-) Ekim işlerinde dronelar kullanılmaktadır. Özellikle toprak yüzeyine bırakılmasıyla yetişen bitkilerin ekiminde hızlı ve kolay olarak dronelarla ekim yapılmaktadır. Ayrıca bitki yüzeyine ekilen gübrelemeler için de çok pratik bir yöntemdir.

3-) Zirai ilaçların kullanımında dronelar çok önemlidir. Her yıl farklılaşan hava şartları bitkilerin her yılın farklı dönemlerinde farklı ilaçlara ihtiyaç duymasına sebep olur. En doğru zamanda en doğru ilacı kullanmak için dronelar tarla üstünde bitki izleme yaptıktan sonra zirai ilaçları da bitkinin yüzeyinden bitkiye ulaştırır. Şu anda yaygın olarak bitki ilaçlama çeşitli ağır makinalarla çimlenme öncesi toprak üzerinden yapılmaktadır. Ancak dronelar ile en doğru zamanda bitki çimlendikten sonra bile yüzeyinden ilaç ulaştırmak mümkün olmaktadır.

Tarımda Öğrenen Makineler

Muhtemelen tarımdaki dijital dönüşümün en inovatif parçası öğrenen makinaların ve data madenciliğinin bu alanda kullanılabilir olması. Bitkiden tohuma, gübrelemeden hayvan yetiştiriciliğine entegre bir sistem içinde sürekli öğrenen bir makina entegrasyonu inanılmaz sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Öğrenen makinalar, en iyi tarımsal üretim için en uygun iklim koşulları, toprak yapısı, tohum genetiği gibi binlerce datayı bir araya getirerek en verimli üretim için refleks veriyor olacaklar. Öğrenen makinalar sadece üretim sürecinde değil aynı zamanda ürünün işlenmesinde, tüketiciye ulaşmasında, satılmasında ve hatta fiyatlarının belirlenmesinde de önemli role sahip olacaklardır.

Tarım, insanlığın devamı için en kritik sektördür. Bu sektörün geleceği, insanlığın geleceği için önemlidir. Özellikle ülkemizdeki tarım politikalarının belirlenmesinde tarımdaki dijital dönüşümün merkeze alınması gerekmektedir. Ben tarımın geleceğinin onun dijital dönüşümüne dayandığına, ne kadar bu dönüşüme ayak uydururursa o kadar sektör olarak hayatta kalma şansına sahip olduğuna inanıyorum. Çiftçilerin de bu dönüşümden faydalanmaları için geniş çaplı bir çalışmanın hayata geçirilmesi gerekmektedir. Büyüyen nüfus ve ekonomimizle birlikte tarımsal teknik ve metodlarımızdaki çeşitlilik ve zenginlik de büyümelidir. Zaman, teknolojinin avantajlarını kullanarak masamıza yemek koymak için yok ettiklerimizi insanlığın hayatı için yeniden kazanma ve çiftçilerimizin zihninde doğayla ve teknolojiyle bütünleşik bir barışı inşa etme zamanıdır.

 

YAZAR: HALİL ATAK

[1] https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/innov/IoE_Economy.pdf

Leave a Reply