Genel

Halka Projesi

By 27 Kasım 2018 No Comments

Giriş

Son dönemde sürekli artan bilgi birikimi ve bilgi paylaşımı ile insanlar her alanda fikir sahibi olmaya başladı. Fikir sahibi olmakla o alanda çalışmayı denemenin olumsuz sonuçları ortaya çıkmaktadır. Bizler de, gençlerin kendi alanlarında derinleşmelerine çok boyutlu katkı sağlayacak ‘Halka’ Projemizi tasarladık.

Çıktılar/Katkılar: • Farklı üniversitelerden farklı bakış açılarından gençleri bir araya getirerek düşünce zenginliği sağlar. • Gençlerin, okudukları bölümlerde günceli takip etmelerine ve buna dair yorum geliştirme kabiliyetlerine katkı sağlar. • Sorumluluk duygusunu pekiştirir. • Araştırma yapma kültürüne katkı sağlar. • Gençlerin yaptıkları okumalarla akademik gelişimlerine katkı sağlar. • Gençlere, alanlarındaki teorik ve pratik bilgiyi bütünleştirme yeteneği sağlar. • Olaylar ve bilgiler arasında bağlantı kurma ve analiz yapma yeteneklerine katkı sağlar. • Aynı alanda çalışmayı düşünen insanların birbirinden güç alarak çalışmalarını teşvik eder. • Ekip çalışması yeteneğinin gelişmesi için zemin hazırlar.

Çalışma Şekli: Halka, aynı veya yakın disiplindeki farklı üniversitelerden lisans veya yüksek lisans öğrencilerini, alanlarında uzmanlaşmalarına yardımcı olmak için bir araya getiren bir projedir. Proje kapsamında her disiplin için bir halka oluşturulacaktır. Halka üyeleri başvuru ile seçilecektir. Halka üyeleri ilk toplantılarında yol haritasını şekillendireceklerdir. Projenin işleyişi ise halka üyelerinin belirleyeceği sıklık ve uzunluktaki toplantılar üzerinden devam edecektir. Toplantıların akışı ise 4 bölümden oluşacaktır ve her bölümde harcanacak süreye halka üyeleri karar verecektir. Toplantılardaki tüm bölümler her periyodik toplantı öncesi halka üyeleri arasından seçilen moderatör tarafından yönetilecektir.

1.Bölümde halka üyelerinden uluslararası gündemde yer alan ve disiplinle bağdaştırılabilecek konulara disiplinleri açısından yaklaşım geliştirmeleri beklenecektir. Bu çalışma için her bölgenin taranmasını sağlamak adına halka üyeleri arasında bölgesel veya farklı araştırma
kaynakları üzerinden görev paylaşımı yapılır. Periyodik toplantı öncesi halka üyeleri kendi sorumlu oldukları bölgelerdeki gelişmeleri ve kaynakları gruptan paylaşır. Her halka üyesi periyodik toplantılar için kendi bölgesiyle alakalı 3 konu tavsiye edebilir. Grupta tavsiye edilen konular üzerinden oylama yapılarak 1.bölümün ana konusu belirlenir. Toplantıda her bölge sorumlusu halka üyesi kendi konularıyla ilgili özet mahiyetinde sunum yaptıktan sonra bu bölüm için ayrılan zamanın büyük kısmı seçilen ana konu üzerinde harcanır. Ana konu üzerine halka üyeleri arasında tartışma ve fikir alış-verişi yapılır.

2.Bölümde periyodik toplantılar için oylama ile belirlenen ana konu üzerine tüm halka üyelerinin ingilizce konuşarak konuyu tartışması beklenecektir.

3.Bölümde disiplinin kendi iç dinamiklerindeki gelişmeler ele alınacaktır. Bu dinamiklerin belirlenmesi noktasında halka üyelerinden sorumlu kişiler olacaktır ve bu kişiler diğer halka üyelerinden toplantı öncesi yardım isteyerek dinamikleri belirleyecektir. Disiplinin dinamiklerindeki gelişmelerin tartışılması, onlara erişimin boyutlarının konuşulması ve disiplinin geleceğine yönelik öngörülerin paylaşılması ve tartışılması bu bölümün temel çalışması olacaktır.

4.Bölümde Filigran adını verdiğimiz makale okuma çalışması yapıalacaktır. Her periyodik toplantı öncesi halka üyelerinden özellikle disiplinin teorik temellerine dair yaklaşımları içeren makaleler paylaşması istenecektir. Paylaşılan makale havuzundan 3 tanesi seçilerek halka üyelerinin bu makaleleri okuyup en az 5 alıntı veya çıkarım cümlesi paylaşması istenecektir. Bu çalışma için halka üyelerinden 1 veya 2 kişi sorumlu tutulacaktır. Filigrandan sorumlu olan üyelerden , makalelerin belirlenmesi, okunan makalelerden yapılan alıntı ve çıkarım paylaşımlarının bir araya getirilmesi ve toplantıya bu bir araya getirilen dosyayı çıktı olarak getirmesi beklenecektir. Toplantının 4.bölümünde filigran sorumlularının getirdiği çıktı ışığında toplantı öncesi okunan makalelerin değerlendirilmesi çalışması yapılır.

Photo by Daniel Monteiro on Unsplash

Toplantıların sonunda isteyen halka üyelerinden disipline dair izlediği video,film; okuduğu kitap,dergi veya üzerine çalıştığı kurs,program veya etkinlik üzerinden kendi gözlem ve deneyimlerini paylaşarak tavsiyelerde bulunmaları istenecektir.

İlkeler: • Toplantılar, halka üyelerinin mutabık oldukları tarih ve saatlerde yapılacaktır. • Toplantı sıklık ve uzunluğu halka üyelerince belirlenecektir ancak toplantı periyotları maksimum 2 hafta aralıklarda ayarlanabilir. Daha uzun aralıklar gündem birikmesine ve halka üyelerinin soğumasına sebep olacaktır. • Her halka sorumlusu dönem sonunda değerlendirme raporu hazırlayacaktır. • Her halka üyesi toplantılar için belirlenen saatten 15 dakika önce buluşma yerinde olmalıdır. Toplantı saatinde katılımcı sayısı gözetilmeksizin toplantı başlatılır.Toplantıya, saatinden sonra gelenler geç kalma miktarı farketmeksizin -toplantı akışında başka bir bölüme geçilmeden- dahil olamazlar. Geç kalan üyeler bir sonraki bölümden itibaren toplamtıya dahil olabilirler. • Toplantılara katılım zorunluluğu halka üyeleri tarafından kararlaştırılır. • Toplantılar için belirlenen bitiş saatinde toplantı bitmemiş dahi olsa üyeler toplantıdan ayrılabilirler.

Hedef: Halka, ilk dönemde belirtilen çalışma şeklini uygulayarak hedeflenen çıktı ve katkılara ulaşacaktır. 2. döneminde halka, tüm üyelerini dönem başlamadan önce açılan başvuru ile belirleyip tamamlayacaktır. Dönem ortasında halkaya girişler olamayacaktır. Halka üyeleri her dönem için müfredat belirleyip çıktı ve katkılarını kendi ihtiyaçlarına göre dizayn edebileceklerdir. 2. Dönemin sonunda halka üyelerinden kendi disiplinleriyle ilgili önemli gördükleri lokasyonlara yönetimi halka tarafından sağlanacak şekilde dışarıdan katılıma açık tematik bir gezi düzenleme hedefinde olmaları beklenmektedir.

 

 

HALİL ATAK

Leave a Reply