Biz Kimiz?

BİGENÇ, tam adıyla Bilinçli ve İdealist Gençlik, Derneği 2015 yılının kasım ayında 11 kişilik bir ekip tarafından kurulmuştur.

Fakat bu hareketin temelleri 2015 senesinin çok daha öncesinde Sâmiha Ayverdi Anadolu Lisesinde kurulan dostluk bağları ile atılmıştır. Öğrencilik yıllarımızda lise çatısı altında gerçekleştirdiğimiz etkinlikler sayesinde edindiğimiz tecrübe ile gün geçtikçe artan azim ve isteğimiz mezun olduktan sonra bizi, çalışmalarımızı yeni bir dernek bünyesinde gerçekleştirme yoluna sevk etti.

Çıkmış olduğumuz yolun ilk adımlarındaysa derneğimizin herhangi bir üst yapı veyahut organizasyonla organik bağı olmayıp tamamen genç bir yönetici kadrosu ve ekibine sahip olması sebebiyle gerek idari gerekse de mali hususlarda bazı sorunlarla karşılaştık. Ancak biz bu zorlukları hiçbir zaman bir engel olarak değil; ünlü yazar Moliere’in de dediği gibi, başarılarımızın değerini artıracak süsler olarak gördük. Bu anlayışımız bize birçok girift meseleyi basite indirgeyerek çözme imkânı sağladı.

Ne Yapıyoruz?

Gençliğimiz adeta yirminci yüzyılın ikinci yarısının tekrar perdelenen bir oyunu gibi gittikçe kutuplaşmakta ve farklı düşüncelerdeki gençlerin gün geçtikçe birbirleriyle medeni iletişim dahi kurmakta zorlandığını görüyoruz.

Sorun bundan ibaret olmayıp gençlerin çok büyük bir kısmı toplumun hiçbir alanında üretim faaliyetine destek olamıyor, geçmiş yıllarda gençler on sekiz yaşlarında birçok sorumluluk alıp, kişisel gelişimlerini büyük ölçüde tamamlayabiliyorken bugünün nesli on sekiz yaşında üniversiteye başladığında adeta sudan çıkmış balığa dönüyor.

Türkiye’deki her genç gibi bizler de bu eleştirilerimizi sayfalarca sürdürebiliriz muhtemelen. Fakat bizim farkımız işte bu kırılma noktasıdır; bizler sorunları eleştirmekle kalmayıp, yeni fikirler üreterek ve belki de en önemlisi eyleme geçirerek ülkemize hizmet etmekteyiz.

Büyük bir gençlik devriminin peşinde koşmadık hiçbir zaman. Zihinsel ve eylemsel devrimlerimizi önce kendi benliğimizde yaşayıp daha sonra bu kıvılcımın etrafımızdakilere saçılması için gayret ettik.

Dertlerimiz

Her gün yıkıcı rekabetin arttığı ve adeta büyük bir yarış haline evrilen bir sistemin basit birer ürünü olmamak;

Sistemi eleştirmekle yetinmeyip revize etmek için kollarını sıvamak;

Gerek eğitim gerek aile gerek sosyal ortamlardan ötürü başta kendimiz olmak üzere birçok genç arkadaşımızın mevcut sistemin dışında kendilerini geliştiremediklerini fark ettik.

Dertlerimiz

Bu sebeple BİGENÇ’i bir gençte mevcut olması gereken ve ihtiyacı olan her türlü donanımı kazanabileceği bir dünya olarak inşa ettik.

Bu dünyanın gençleri kutuplaşmanın olmadığı, ilişkilerin samimiyet ve saygı üzerine kurulduğu hiçbir ideolojik saplantının esirinin olunmadığı ancak her türlü fikre, savunmadığı halde saygı duyabilen ; kendisini bilim, sanat ve sosyal farkındalık meselelerine adamış yepyeni bir nesildir.

Nasıl Çalışırız?

Derneğimizdeki tüm çalışmalar, dünyada birkaç yıldır üzerinde çalışılan ve önemli kuruluşların yönetim modellerinde uygulamaya sokulmuş olan holakrasi sistemi ile yürütülmektedir.

Bu çerçevede, Ocak 2018’den itibaren yönetim kurulunun başat role sahip olduğu bir yukarıdan aşağıya modelden ziyade, derneğimiz odağını projelere ve ekip üyelerine çevirmiş olup, mevki değil işlerin bizzat kendilerine dikkat çekmiştir.

Projelerimiz üç “gemiye” bölüştürdük ve her gemi kendi ekibi ile çalışmakta olup üç gemimizin rotalarından sapmaması ve zaman zaman ortaya çıkan ihtiyaçları ile ilgilenen bir liman ekibi de oluşturduk.

Oluşturduğumuz bu yapıya ise BİGENÇ Filosu adını verdik ve bu yöntem ile hedeflerimize daha emin olarak ilerlemekteyiz.

I. Gemi

 

İyilik Yap İyilik Bul

BİGENÇ Anlatıyor

Keşif İstanbul

II. Gemi

 

TÜDİK

Türkiye ayağı

Uluslararası ayağı

III. Gemi

 

MEREF

Homofaber

Blog