Teknoloji

Yapay Zeka Alanında Temel İlkeler

By 10 Nisan 2019 No Comments

Yapay zeka son zamanların önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Uygulamadaki somut gelişmelerin yanında pek çok alanda teorik anlamda da birçok tartışma mevcut. Gelecekte birçok mesleğin robot yapay zekalar tarafından icra edilebileceği, günlük hayatta çok daha sık kullanılacakları hatta bilim kurgu filmlerinin etkisiyle olsa gerek dünyayı ele geçirebilecekleri dahi konuşuluyor. Kaldı ki bu gelişmeler de nitelikleri itibariyle küresel anlamda önem taşıyor. Konu hakkında internette araştırma yaparken 2017 yılında Future of Life Enstitüsü tarafından düzenlenmiş olan Beneficial Artificial Intelligence isimli konferansa denk geldim. 3 gün süren konferansa konuşmacı olarak gerek Google gibi Apple gibi önemli şirketlerden isimler gerekse akademik dünyadan isimler katılmış. Yapay zekanın gelecekte sebep olabileceği yıkıcı sonuçlar göz önünde bulundurularak konferanstan ortak uzlaşı sonucu çeşitli başlıklar altında toplam 23 temel prensip çıkarmışlar. Bu ilkeleri araştırma konuları, etik ve değerler ve uzun vadeli konular isimli üç başlık altında sınıflandırmışlar.

 

Araştırma konuları isimli ilk başlık altında araştırmanın amacının faydalı bir zeka oluşturmak olduğunu; ekonomi, hukuk, etik ve sosyal çalışmalar ile desteklenmesi gerektiğini; araştırmacılar ile politikacılar arasındaki ilişkiyi; araştırma kültürünün nasıl olması gerektiğini ve yarıştan kaçınma ilkesi altında bu alanda çalışan ekiplerin iş birliği içinde olması gerektiğini ortaya koymuşlar.

 

Etik ve değerler isimli ikinci başlık altında güvenlik, olası bir hata durumunda sebebin bulunabilmesi, bu alanda çalışanların sorumluluğu, insani değerlere uygun bir şekilde tasarlanması gerektiği, kişisel mahremiyet, maksimum sayıda insana fayda sağlaması gerektiği, insani denetimin sağlanması, ölümcül olabilecek silahlar konusunda yarıştan kaçınılması gibi hususlara yer verilmiş.

 

Uzun vadeli konular isimli son başlıkta ise ortak bir fikir olmadan yapay zekanın üst limitleri konusunda güçlü varsayımlardan kaçınılması gerektiği, oldukça önemli bir konu olduğunun unutulmaması gerektiği, risklerin göz önünde bulundurulmasını, güvenlik ve denetim önlemlerine tabi tutulması gerektiği ve nihayet belli bir devlete ya da örgüte değil tüm insanlara faydalı olması gerekliliğine yer verilmiş.

 

Bahsettiğim ilkelere  http://her-an.org/2017/02/asilomar-yapay-zeka-ilkeleri/ adresinden ulaşıp daha detaylı inceleyebilirsiniz.  İlkelerin orijinal haline ise https://futureoflife.org/ai-principles/ adresinden ulaşmanız mümkün ve yine bu siteden konferans hakkında da daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 

Bu alanda ilgili isimlerin bir araya gelerek bu şekilde ortak uzlaşı sonucu birtakım ilkeler ortaya koymuş olmaları güzel bir gelişme ancak ne kadar işe yarayacağı elbette belirsizliğini koruyor. Özellikle insanlığın ortak faydası için kullanılmasıyla ilgili ilkeler teknolojinin gelişmesiyle silah sanayideki değişim ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda gerçeklikten uzak duruyor. Ancak yapay zeka günümüz açısından uzak kalınabilecek, mesafeli durulabilecek bir konu da değil aynı zamanda. Bir şeyin nasıl kullanılacağı konusunda da kuşkusuz en önemli rolü onu ortaya koyanlar veya ortaya çıkmasında ve gelişmesinde etkisi olanlar belirliyor. Bu alanda hem teknik anlamda hem de yapay zekanın hukuki, ekonomik ve sosyal sonuçları açısından çalışmalar yapmak gerekiyor.

 

Yazar: Şefika Memiş

Leave a Reply